Kosten opvang

Voor de opvang zijn kosten verschuldigd die wij maandelijks - vooruit - door middel van een automatische incasso van je rekening incasseren.

Afhankelijk van je priv√© situatie kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de opvang. Op de website van de Belastingdienst staan de voorwaarden vermeld hoe je in aanmerking kan  komen voor kinderopvangtoeslag.

Deze kinderopvangtoeslag moet binnen drie maanden na de maand waarop je kind start met opvang worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

De kosten voor de opvang zijn gespecificeerd in onze prijslijsten.