LKR nummer

Kindercentrum Mamaloe staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en heeft een uniek registratienummer.

Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Kinderdagverblijf LKR nummer 908708245

NSO Kleine Mamaloe LKR nummer 151680383