De activiteiten op de Naschoolse opvang

De activiteiten op de Naschoolse opvang van Mamaloe zijn er op gericht dat de kinderen zoveel mogelijk thuis voelen. Kijk maar hoe onze dag er normaal gesproken uitziet.

Als de kinderen uit school komen is het belangrijk dat ze in een ontspannen sfeer worden ontvangen door bekende pedagogisch medewerkers.

Per groep van 20 kinderen zijn twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Er is tijd en aandacht voor de verhalen en werkjes die de kinderen op school gemaakt hebben. Er móet niets en er mag veel op de naschoolse opvang.

Een programma gericht op sociale ontwikkeling

De politie op bezoek

Na een drink en eetmoment, begint het middagprogramma. Dit programma is gericht op de sociale ontwikkeling van het kind en de veiligheid van de kinderen op de groep.

Het programma bevat natuurlijk diverse momenten waaraan kinderen in de regel mee moeten doen. Maar buiten die momenten (bijv. de maaltijd) zijn de kinderen vrij in hun keuze wat te doen.

Er mag veel, maar niet alles

De keuze voor gezamenlijke of individuele activiteiten, voor creatieve werkjes of fantasiespel, is persoongebonden en wisselt per kind ook in de verschillende (leeftijd)fasen.

Er mag veel op de naschoolse opvang, maar kinderen zijn ook gebaat bij wat wel en niet mag bij Mamaloe. Zo wordt er op toegezien, dat een kind bijvoorbeeld niet uren achter elkaar met de computer bezig is en dat er wordt opgeruimd.

Enkele regels voor de kinderen bij Mamaloe zijn: een ander geen kwaad doen, jezelf niet in gevaar brengen, netjes met alle dingen omgaan.

Lees hier meer over de regels op de NSO.

Diversiteit tijdens schoolvakanties

Met de NSO naar Schiphol!

Tijdens schoolvakanties is er natuurlijk meer tijd te vullen dan na school. Er wordt dan op de NSO een programma aangeboden, waarbij gezamenlijke spel, creatieve en individuele activiteiten zitten.

Naast dit programma hebben de kinderen natuurlijk voldoende gelegenheid tot eigen spelactiviteiten.

Wij streven ernaar om elke schoolvakantie ook een dagje buiten het kindercentrum door te brengen. Dit kan zijn in de vorm van een uitje naar een attractiepark, naar het strand of bos, een bezoek aan een museum, bioscoop etcetera.


Terug van Activiteiten NSO naar Naschoolse opvang
Terug naar Kindercentrum Mamaloe