Deskundige Babyopvang in een huiselijk sfeer

Je kleintje achterlaten bij een kinderdagverblijf is nooit eenvoudig. Bij Mamaloe in Nieuw Vennep besteden we dan ook extra aandacht aan de babyopvang. Bij ons gebeurt dat in een huiselijke sfeer, met deskundige begeleiding.

De Gele en Blauwe groep zijn onze babygroepen, ook wel een horizontale groep genoemd,  met kinderen van 0 tot 2 jaar. Op elke groep kunnen per dag 9 kinderen worden opgevangen met 2 pedagogisch medewerkers.

Om zich gelukkig te voelen bij de babyopvang dient het zich bij ons thuis te voelen. Niet alleen richten we onze ruimtes daarom huiselijk in. Ook zorgen we voor een wenperiode, waarin baby's met hun ouders de omgeving leren kennen.

Na de wenperiode wordt je baby opgenomen in de groep. En zorgen wij iedere dag weer voor een gezellige opvang voor je baby:

Afscheid van mama of papa

Tussen 7:30 uur en 9:00 uur worden de kinderen gebracht. De ouders maken nog een praatje met de pedagogisch medewerker. Ze bespreken de bijzonderheden over hun kind van de afgelopen dag/nacht en leggen eventueel een verschoning in het mandje van hun kind.

De pedagogisch medewerker neemt daarna het kind van de ouder over en samen zwaaien ze de ouder uit. Het ene kind neemt afscheid van zijn ouders door zelfstandig te zwaaien en de andere doet dit nog graag even samen vanaf de arm van een pedagogisch medewerker.

Echt afscheid nemen door middel van zwaaien kan enerzijds even een moment zijn van tranen, maar anderzijds is het goed voor het kind om duidelijk te weten: "Nu is mama of papa weg en ik blijf hier spelen". Meestal is het leed dan snel geleden.

Wanneer er geen afscheid genomen is en de ouder is weggegaan zonder dat het kind het zag, kan dit het effect hebben, dat het kind moeilijker te troosten is en zich in de steek gelaten voelt.

Samen spelen met begeleiding

Er is altijd begeleiding voor de kleintjes

Om 8:00 uur komt de collega-pedagogisch medewerker op de groep. Met twee medewerkers op de groep is er veel aandacht voor iedere baby. Iedere baby kan dan spelen naar gelang zijn of haar interesse.

Eén van de medewerkers maakt vervolgens sap en fruit - dat door de ouders is meegegeven - klaar. De hele kleintjes een fijngeprakte fruitmix en de grotere kinderen stukjes appel, banaan, sinaasappel, afgewisseld met seizoenfruit bijvoorbeeld kiwi's, peren, meloen.

Na het fruit eten worden de kinderen verschoond en natuurlijk zo vaak als nodig is. Degenen die nog 2 keer slapen gaan naar bed en de anderen gaan weer aan het spelen. Tussen de bedrijven door krijgen de kleinsten nog een fles, afhankelijk van hun voedingsschema.

Met de kinderen die wakker zijn worden er verschillende activiteiten gedaan, zoals buitenspelen, wandelen, knutselen, voorlezen, zingen en spelen.

Samen eten en drinken

Om 11:30 uur maken de pedagogisch medewerkers de lunch klaar. Het samen eten en drinken is een gezellig rustpunt, waarbij ze allemaal samen iets delen en echt op elkaar gericht zijn. Vooraf worden er liedjes of klapspelletjes gedaan.

Vaak krijgen de flessen kinderen net van tevoren of even na de lunch hun fles. De kinderen die brood eten, krijgen eerst een boterham met hartig beleg.

De kinderen die pas brood eten, krijgen hun stukjes brood één voor één, in het begin in de mond gestopt en voor de iets grotere wordt het stukje voor hem/haar neergelegd om het zelf te laten pakken.

De nog meer bedreven krijgen een paar stukjes op een bordje en de grootste krijgen een boterham in grotere stukken in zijn geheel op hun bord.

Als ze genoeg gegeten hebben krijgen ze melk, weer naar gelang hun vaardigheid in: een fles, een tuitbeker, of een gewone beker.

Na het eten wordt iedereen even schoon gepoetst, de lunch opgeruimd, de tafels en stoelen schoon gemaakt en gestofzuigd, ondertussen spelen de kinderen en worden ze één voor één verschoond.

Tijd voor een dutje...

Om ± 12:45 uur gaan bijna alle kinderen naar bed.

De kinderen die op de rand van 2 en 1 keer slapen zitten, zijn om 13:00 uur meestal nog niet moe, omdat ze 's morgens geslapen hebben. Zij gaan dan vaak later nog even slapen, soms net als de anderen wakker zijn. Een dergelijke overgangsfase is vaak passen en meten.

De grotere kinderen tussen 1-5 en 2 jaar vallen meestal niet meteen in slaap, ze hebben er plezier in om onderling nog even te "keten" en vallen dan na een kwartiertje in slaap.

Houden ze elkaar echt langer uit de slaap, of raken er anderen door van slag, dan gaat een pedagogische medewerker bij ze zitten tot ze slapen, of spreekt een vermanend woord. Er zijn ook baby's die zich in slaap huilen, de pedagogisch medewerkers weten bij wie dit hoort en bij wie niet.

De baby's die nog wakker zijn tussen de middag, zitten bij een pedagogisch medewerker op de groep. Met deze kinderen worden verschillende activiteiten gedaan.

De dag eindigt naar jouw wensen

Tegen 15.00 uur zijn de meeste kinderen wakker. Ze worden verschoond en krijgen sap en een koekje. Daarna gaan de kinderen weer spelen.

Het laatste deel van de dag wordt voor iedere baby, naar de wens van de ouders, anders ingevuld.

Zo bieden wij de mogelijkheid om de kinderen een warme maaltijd aan te bieden. De kinderen die hier gebruik van maken gaan om 16.30 uur weer aan tafel.

De kinderen die er tegen 17:00 uur nog zijn, worden dan nog een keer verschoond. Rond 17.00 uur worden de kinderen langzaamaan gehaald.

De ouders kijken nog of er iets in het mandje van hun kind ligt, dat mee naar huis moet. Buiten natte kleren, kunnen dat ook brieven of traktaties zijn. Verder praten ze nog even met de pedagogisch medewerker en gaan weg.

Na 17.00 uur wordt aan de kinderen een rustige activiteit aangeboden aan tafel of op de grond. Om 18.00 uur worden de laatste kinderen opgehaald. Mamaloe sluit dan haar deuren, tenzij we een bericht van je krijgen dat het wat later wordt...


Van Babyopvang terug naar de Kinderopvang groepen
Terug naar Kindercentrum Mamaloe