Klachtenregeling

Als dienstverlenend bedrijf is het van belang dat ouders/verzorgers, die gebruik maken van onze diensten, met hun klachten, opmerkingen en vragen via een duidelijke lijn bij de juiste personen hun kwestie aan de orde brengen.

Ons uitgangspunt is dat iedere klacht of vraag serieus behandeld dient te worden.

Bij het behandelen van een klacht wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan met de verkregen informatie.

Hiervoor heeft Kindercentrum Mamaloe een klachtenprocedure opgesteld die op verzoek te verkrijgen is.

Kinderopvang Mamaloe hanteert als regel, dat iedere ouder, die een klacht indient, binnen drie weken antwoordt heeft gekregen. Dit kan een bevestiging zijn dat de klacht in behandeling is genomen, of een oplossing/voorstel voor het probleem. Wij doen er alles aan om een relatie met ouders (en hun kinderen) op te bouwen waarin zij zich bij klachten of andere ongenoegen niet geremd voelen deze – in alle openheid -  te bespreken met onze leidsters, leidinggevende of directie, in persoon of telefonisch, om zo tot een oplossing te komen.

Indien u uw klacht niet bij Kindercentrum Mamaloe kunt of wilt neerleggen dan kunt u contact opnemen bij een onafhankelijke klachtencommissie waarbij Kindercentrum Mamaloe is aangesloten:

De Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag