Onze unieke Peuter Ochtend Opvang

Bij Mamaloe hebben we een unieke mogelijkheid gecreëerd om de overgang naar de basischool te vergemakkelijken: de Peuter Ochtend Opvang.

Onze peuter ochtend opvang kan naast het gezin een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van jonge kinderen.

De ervaring die jouw kind opdoet tussen het tweede en het vierde jaar bepalen mede de ontwikkeling van waarneming, begripsvorming, spraak en taal, de creativiteit. En vooral het leren omgaan met andere kinderen.

De tijdelijke opvang in groepsverband kan deze ontwikkeling stimuleren en de zelfstandigheid van je kind bevorderen.

Wennen aan een andere omgeving

Je kind kan eraan wennen van tijd tot tijd even los te komen uit zijn dagelijkse omgeving. Hij zal leren zich vrij en veilig te voelen in een groepje met andere peuters. En onder de hoede van andere volwassenen (de vaste pedagogisch werkers) die zich in zijn situatie en gevoelens kunnen verplaatsen.

Tijdens de peuterochtend kan je kind spelen zoals hij dat zelf graag wilt. Hij kiest zijn eigen speelgoed uit en kan naar hartelust bezig zijn met materiaal als klei en verf.

Je kind ontdekt zijn eigen mogelijkheden, zonder dat er ‘prestaties’ worden verlangd. Ook leert je kind met andere peuters te spelen, leert bijvoorbeeld iets af te staan en op zijn beurt te wachten zodat hij zich later gemakkelijker thuis zal voelen in de jongste groep van de basisschool.

Voordelen van peuterochtend opvang

Onze peuter ochtend opvang is uniek omdat deze is afgestemd op de tijden van school. Dat betekent dat de peuteropvang tijdens schoolvakanties gesloten is.  

Bij de peuterochtend opvang wordt er thematisch gewerkt en volgens dezelfde huisreels als bij de overige groepen binnen Mamaloe.

Je kind wordt opgevangen in een kinderopvang waardoor er een mogelijkheid is tot het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Openingstijden

De peuterochtend is van maandag tot en met vrijdag.

Om de rust zoveel mogelijk te waarborgen hanteren wij vaste breng en haaltijden.

Brengtijd tussen 08.30 uur en 08.45 uur.
Haaltijd tussen 11.30 uur en 11.45 uur


Terug van Peuter Opvang Ochtend naar Kindercentrum Mamaloe