Peuteropvang die zich richt op de ontwikkeling van het kind

Peuters zijn volop in ontwikkeling. Wanneer je je kind naar de peuteropvang brengt, wil je niet dat die ontwikkeling stilstaat. Mamaloe biedt daarom een opvang die zich richt op de ontwikkeling van je kind.

Onze Rode en Groene groep zijn onze peutergroepen. Dit zijn horizontale groepen met kinderen van 2 tot 4 jaar. Op elke groep kunnen per dag 12 tot 14 kinderen worden opgevangen met 2 of 3 pedagogisch medewerkers.

Op de peutergroepen zijn volop mogelijkheden om te spelen en om zich te ontwikkelen. En dat natuurlijk in onze bekende, huiselijke sfeer.

Voor nieuwe kinderen hebben we onze wenperiode. En daarna draaien zij gezellig mee in ons dag-schema:

Na het afscheid maken we het gezellig

Net als bij de babygroep besteden we extra aandacht aan het afscheid van de ouders. Daarna maken we het snel gezellig

We bereiden het sap en fruit dat door de ouders is meegegeven en gaan gezellig aan tafel. Er worden eerst liedjes gezongen en daarna sap gedronken en fruit gegeten.

Voor de kinderen zijn dit heel knusse momenten. Tijdens het drinken komen dan ook veel verhalen los over thuis: wat ze daar al niet hebben en doen.

Na dit tafelmoment gaan de kinderen die al zelf naar de wc kunnen, twee aan twee naar de wc. Sommige peuters kunnen dat geheel zelfstandig, maar anderen moeten nog geholpen worden met een lastige knoop, of een ingewikkelde broek.

De luier kinderen worden verschoond. De peuters die bezig zijn met zindelijk worden, worden gestimuleerd het ook eens op het potje of de wc te proberen. De wijze van stimuleren wordt besproken met de ouders.

Lekker spelen, verantwoord en met elkaar

Na de wc ronde kiezen de kinderen in samenspraak met de pedagogisch medewerkers wat ze zullen gaan doen. Willen ze in de poppenhoek, met de duplo, de auto's, de trein, op de kussens, of iets aan tafel, bijvoorbeeld tekenen, kleien, puzzelen enz.

Sommige keuzes kunnen met 3 kinderen, andere met 4 of 2, dat is afhankelijk van de drukte die het geeft, of er wel nog echt tot spel gekomen kan worden.

Af en toe, als er kinderen uitgespeeld zijn, wisselen ze van activiteit, in overleg met de pedagogisch medewerker en hun speelgenootjes. Maar eerst opruimen, anders kan het volgende kind er niet fijn mee spelen.

Er worden ook regelmatig groep knutselactiviteiten aangeboden. Niet alle kinderen hoeven daar aan mee te doen. Het is vaak zo dat er één groepje mee begint en dat er dan langzaam aan meer kinderen zin in krijgen. Of een ander groepje doet de activiteit later.

Buiten spelen en peutergym

Lekker naar buiten met de peutergroep

De kinderen spelen elke dag buiten (mits het weer dit toelaat). De fietsen en ander speelmateriaal wordt buiten neergezet om mee te spelen. En de spullen voor in de zandbak worden in de zandbak gelegd.

Als het heel warm weer is zonder wind, laten we wel eens een kinderbadje vol lopen, dat is voor de meeste kinderen dolle pret.

Elke dag wordt er peutergym op de gang gegeven. De kinderen oefenen hun grove motoriek door middel van bewegingen, gymoefeningen, dans en spel.

Samen eten en eventueel een dutje

Om 11:30 uur maken de pedagogisch medewerkers het lunchblad klaar. Nog even een plas- en wasrondje en dan gaat iedereen aan tafel.

Voor beide groepen geldt dat iedereen eerst een boterham met hartig beleg eet - een halve voor degene die in het totaal maar 1 boterham eet. Na de eerste boterham krijgen ze als beleg zoetwaren als extra keuze. Afhankelijk van de eetlust van de groep wordt er na de eerste of de laatste boterham een beker melk gedronken.

Na het eten wordt er verschoond geplast en gewassen. De tafels worden schoon gemaakt en er wordt gestofzuigd.

Dan gaan de kinderen die 's middags nog slapen zich uitkleden. Ze worden gestimuleerd dit zelf te leren doen. Als iedereen is uitgekleed met of zonder pyjama en/of sloffen aan (naar keuze van de ouders), in bezit van de broodnodige knuffel of speen, dan is er nog tijd voor een verhaaltje op de kussens.

Tegen 12:45 uur gaan de peuters slapen. Eén pedagogisch medewerker blijft bij de kinderen die slapen, sommige kinderen die moeilijk inslapen, worden gestreeld achter hun oor of over hun hoofd.

Als de pedagogisch medewerkers van de ene groep slaapwacht hebben, hebben zij van de andere groep speelwacht. Dit wisselt per dag. Ondertussen zorgt de speelwacht voor de peuters van beide groepen, die wakker zijn.

De wakkere kinderen kunnen nog lekker buiten spelen of een groepsspel doen. De wat oudere peuters kunnen met de pedagogisch medewerker dan ook eens knutselactiviteiten doen, wat meer geschikt en uitdagender is voor hun leeftijd.

Het komt ook vaak voor dat deze ouderen het wel lekker vinden om gewoon samen hun eigen spel te doen, met de grote kinderen onder elkaar. De speelwacht pedagogisch medewerkers houden om en om ondertussen even pauze.

De routine na het slapen

Tegen 15.00 uur zetten de pedagogisch medewerkers drinken en een koekje klaar voor na het slapen. Rond die tijd worden de kinderen weer wakker, de slaapwacht ruimt de bedjes op en de kinderen gaan weer naar hun eigen groep.

Daar wordt weer een rondje geplast en verschoond en de slapers kleden zich aan, al of niet met de hulp van de pedagogisch medewerkers.

Is iedereen klaar, dan gaan we weer met zijn allen aan tafel zitten. De kinderen zingen liedjes en de pedagogisch medewerkers delen drinken en een koekje rondt.

Als iedereen verzadigd is en als alle handjes en snoetjes weer gepoetst zijn, kiezen de kinderen weer wat ze graag willen doen, ook knutselen is om deze tijd een geliefkoosde bezigheid en bij mooi weer gaan we vaak nog naar buiten.

De afsluiting naar jouw wensen

Gitaarspelen

Het einde van de dag vullen we in naar de wensen van iedere ouder. Veel ouders zijn heel blij met onze warm eten service. Om 16.30 uur gaan de kinderen die hier gebruik van maken aan tafel.

Daarna worden de kinderen één voor één weer opgehaald. De kinderen die er tegen 17:00 uur nog zijn, worden dan nog een keer verschoond.

De ouders kijken bij het ophalen of er iets in het mandje van hun kind ligt, dat mee naar huis moet. (Buiten natte kleren, kunnen dat ook brieven of traktaties zijn) Verder praten ze nog even met de pedagogisch medewerker en gaan weg. De kinderen wordt een rustige activiteit aangeboden aan tafel of op de grond.

Om 18.00 uur worden de laatste kinderen opgehaald. Mamaloe sluit dan haar deuren, tenzij je plots verlaat bent, dan blijven we nog even voor je open.


Terug van Peuteropvang naar de Kinderopvang groepen
Terug naar Kindercentrum Mamaloe