De Tussenschoolse opvang op 
Het Mozaïek 

Steeds meer kinderen blijven één of meerdere dagen in de week op school over. Maar scholen kunnen niet altijd zelf in staat om tussenschoolse opvang te regelen.

Sinds 2005 is er een intensive samenwerking tussen Mamaloe en Het Mozaïek.  Mamaloe verzorgt hier de tussenschoolse opvang.

Een verantwoorde begeleiding

Eén van onze pedagogisch medewerkers bij de TSO

Om de tussenschoolse opvang goed te laten verlopen is het noodzakelijk om regels op te stellen. Deze regels geven helderheid bij zowel de kinderen  als de pedagogisch medewerkers.

De schoolregels voor binnen en buiten spelen gelden ook tijdens de tussenschoolse opvang. De pedagogisch medewerkers hanteren dezelfde regels en maken geen onderscheid tussen de kinderen. Het is vanzelfsprekend dat  waarden en normen over en weer worden gerespecteerd.

Daarbij hoort verantwoorde voeding

Mamaloe hanteert een gezond voedingsbeleid. Wij zien daarom in de broodtrommels een verantwoorde lunch, bestaande uit brood (dit kunnen diverse broodvarianten zijn), beschuit, knäckerbrood, croissant of crackers. Drinken, zoals houdbare melk, drinkyoghurt of sap (geen koolzuurhoudende dranken en energiedranken).

In de lunchtrommel hoort geen snoep, chips of diverse koeken, dit wordt niet geaccepteerd en  weer meegegeven naar huis. Ontbijtkoek zien wij echter als een aanvullend ontbijt, lunch of tussendoortje en mag daarom tijdens de lunch genuttigd worden. 

En verantwoord spelen

Het spelen wordt voornamelijk buiten gedaan, zodat de kinderen even hun energie kwijt kunnen. Zij doen een spelactiviteit of gaan vrij spelen met spelmateriaal. Met slecht weer is er een mogelijkheid om met de kinderen binnen te spelen.

De kinderen zitten onderverdeeld in drie groepen, kleuters, middenbouw en bovenbouw.

De kleuters

De kleuters bij de TSO

De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden om 11:45 uur door de pedagogisch medewerker uit de klas gehaald en naar de klas gebracht waar zij gaan eten.

Per week wordt er in een andere klas gegeten. Op deze wijze is elke leerkracht een keer aan de beurt om het klaslokaal een uurtje af te staan aan de tussenschoolse opvang. 

In een gezellige en ontspannen sfeer wordt er gegeten en gedronken. Soms is een aansporing wel even op zijn plaats. Met te veel gekwebbel is het voor de aller snelste eters immers te lang wachten tot het startsein wordt gegeven om naar buiten te gaan.

Na controle of alles is genuttigd gaan de kleuters naar buiten, waar zij op hun eigen plein kunnen spelen. Om 12:45 uur worden de kinderen naar binnen gebracht, zodat zij tijdig in de klas zitten voor het middag gedeelte van de lessen.

De Middenbouw

De middenbouw

Kinderen van groep 3 wachten bij hun klaslokaal en worden opgehaald door onze pedagogische medewerker naar het lokaal waar wij eten Kinderen van groep 4 en 5 komen zelf naar het klaslokaal of de aula waar zij worden opgewacht door een pedagogisch medewerker. De kinderen zoeken hun plek in het lokaal op en natuurlijk gaan vriendjes en vriendinnetjes samen in groepjes zitten.

Soms is het nodig dat de pedagogisch medewerker voor het eten kinderen van plek laat verwisselen. Dit komt op dat moment de rust in de groep ten goede.

Als alle broodtrommels, bekers of pakjes drinken zijn verorberd, gaan de kinderen naar buiten op het grote plein te spelen. Hier zijn tikspelletjes, voetballen en koppeltje duikelen favoriet. Maar ook touwtje springen, paardje spelen zijn voor de kinderen spelactiviteiten die worden gedaan.

Om 12:50 uur wordt de bel geluid en gaan de kinderen terug naar hun klas. De wachtende ouders met kinderen buiten het hek mogen dan ook naar binnen.

De Bovenbouw

De bovenbouw bij de TSO

Groep 6 tot en met 8 heeft hun tussenschoolse opvang bij het Kanjerplein op Mozaïek 2. Daar heeft Mamaloe ook haar naschoolse opvang ruimte. De kinderen kunnen kiezen waar zij hun broodje eten, lekker op de bank of gezellig met een aantal kinderen aan tafel.

Na een gezellige lunch mogen de snelle eters al naar buiten om hun favoriete voetbal of trefbal spel te spelen. In deze groep krijgen de kinderen wat meer verantwoording om ook zelfstandig een binnen activiteit te doen.

Er wordt gebouwd met de Kappla blokken, een aantal kinderen doen spelletjes of spelen op het podium. Knutselactiviteiten zoals tekenen, knippen en plakken, vingerhaken, breien en het luisteren van muziek is één van de mogelijkheden tijdens de tussenschoolse opvang.

Om 12:50 uur krijgen de kinderen het teken om naar de klas te gaan en kunnen de wachtende kinderen buiten het plein naar binnen.

Verschillende mogelijkheden voor de ouders

Mamaloe heeft verschillende contracten voor de tussenschoolse opvang. Van het afnemen van vaste dagen tot flexibele dagen of met gebruik van een strippenkaart.

Kinderen die ziek of afwezig zijn tijdens de tussenschoolse opvang dienen voor 10:00 uur bij Mamaloe te worden afgemeld. Kinderen die aanwezig zijn door het gebruik van een strippenkaart dienen voor 10:00 uur te worden aangemeld.  Afmelden en aanmelden kan telefonisch of per email.

Kosten tussenschoolse opvang

De kosten voor de tussenschoolse opvang worden over 10 maanden berekend van september tot en met juni. In de maanden juli en augustus worden geen kosten in rekening gebracht. 

De maandelijkse kosten staan vermeld op onze prijslijst.

Aanmelden tussenschoolse opvang

Het aanmelden voor de tussenschoolse opvang gebeurt door middel van een inschrijfformulier die bij Mamaloe voor je klaar ligt.


terug van Tussenschoolse opvang naar Kindercentrum Mamaloe