De Verticale groepen bootsen een gezinssituatie na

Naast de babygroepen en peutergroepen heeft Mamaloe twee verticale groepen. In deze groepen wordt, door de verschillende leeftijden, een soort gezinssituatie nagebootst.

Meestal is de voorkeur voor een verticale groep boven een baby- en later een peutergroep heel persoonlijk. Waar er op die horizontale groepen meer aandacht is voor leeftijdsspecifieke zaken, kennen verticale groepen andere voordelen:

Voordelen van een verticale groep

In onze verticale groepen worden kinderen opgevangen tussen 0 en 4 jaar. Door deze diversiteit hebben de groepen iets weg van een gezinssituatie.

Zoals in een gezin leren de jonge kinderen veel van de oudere kinderen. En de oudere kinderen leren om jonge kinderen te helpen.

Op de verticale groep wordt ieder kind wel op zijn eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Zo leert het grotere kind zowel rekening te houden met kleinere kinderen als ook samen te spelen met leeftijdsgenoten.

De kinderen zitten tot ze naar de basisschool gaan in dezelfde groep. Ze hoeven zo de – soms moeilijke – overstap van de babygroep naar de peutergroep niet te maken.

De verticale groep is een veilige basis, waarin een kind zich aan een vaste pedagogische medewerker, speelkameraadjes en de ruimte kan hechten.

Onze verticale groepen

Een verticale groep bij Mamaloe

Mamaloe heeft twee verticale groepen de Roze en Paars groep. De maximale groepsgrootte is 12 kinderen met een uitloop naar 14 kinderen.

De groepen beschikken over een ruime groepsruimte met kindertoiletten. De slaapkamer van de Roze groep bevindt zich in het centrum van het kinderdagverblijf, terwijl de Paarse groep een inpandige slaapkamer in hun groepsruimte heeft.

De pedagogisch medewerkers volgen zoveel mogelijk het eet en slaapritme, dat je kind thuis ook gewend is. Vanaf ongeveer 1 jaar doen de kinderen mee met het ritme van het kindercentrum.

De dagindeling van de verticale groep

De dagindeling van de verticale groep is een combinatie van een babygroep en een peutergroep. Met dat verschil dat de kinderen ook betrokken worden in het dagritme van de andere kinderen.

De kinderen van de verticale groep leren zo veel van elkaar, door de verschillende ontwikkelingsfasen, waarin ze zitten. De grotere kinderen willen graag helpen met het geven van een flesje of het aangeven van een slabbetje of een luier.

En andersom leren de baby’s en dreumesjes veel van de grotere kinderen, door ze goed te bekijken en te imiteren, kort om, er wordt lekker getut met de baby’s, spelletjes gedaan met de dreumesje en geknutseld met de peuters.


Van Verticale Groep terug naar de Kinderopvang groepen
Terug naar Kindercentrum Mamaloe