Iedereen moet even wennen aan de kinderopvang

Iedere ouder kent het gevoel als je voor het eerst je kind wegbrengt. Zal je kind gaan huilen? En hoe voel je jezelf straks? Bij Mamaloe bieden we een wenperiode, om te wennen aan de kinderopvang.

Een kind kan zich alleen gelukkig voelen en plezier hebben in een omgeving waar het zich thuis voelt. Door de omgeving waar het zich bevindt te leren kennen, zich veilig te voelen zal een kind zich vertrouwd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Mamaloe creëert deze vertrouwde omgeving door vooral veel rust te bieden. Het kind zal ruimschoots de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe omgeving en wordt hierbij geholpen door de vertrouwde gezichten van zijn eigen leidsters.

Tijdens de wenperiode kunnen kinderen samen met hun ouders op een rustige en prettige manier samen kennis maken met de nieuwe omgeving. Zij hebben de tijd om Mamaloe te leren kennen en zich er thuis te voelen.

Wanneer kun je komen wennen?

De kinderen komen wennen op de dagen dat zij geplaatst zijn. We nemen even als voorbeeld een drie daagse plaatsing op maandag dinsdag donderdag. De wenperiode is dan als volgt:

  • de eerste plaatsingsdag 2 uurtjes,
  • de tweede plaatsingsdag een halve dag,
  • de derde plaatsingsdag tot het einde van de middag,
  • de vierde plaatsingsdag is de eerste hele dag.

Uit ervaring blijkt dat ouders het vaak moeilijk vinden hun kind voor de eerste keer naar een kinderdagverblijf te brengen. Mamaloe heeft daar alle begrip voor en zal er alles aan doen ouders en kind zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen.

Als blijkt dat de regulieren wenperiode te kort is voor ouder en/of kind zullen er vervolg afspraken gemaakt worden.

Tijdens het verblijf bij Mamaloe, dus ook tijdens de wenperiode, hebben ouders de mogelijkheid gedurende de dag contact op te nemen met de leidsters van de groep om te horen hoe hun kind zich voelt.


Terug van Wennen bij de kinderopvang naar Kinderopvang groepen
Terug naar Kindercentrum Mamaloe